Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian

W dn. 19.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego„. Celem szkolenia było poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych i sposobów finansowania inwestycji drogowych.

W programie między innym : 

1. Prace dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i geodezyjno – prawnej niezbędne do:

– regulowania stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi,

– do realizacji inwestycji drogowych na drogach publicznych

2. Inwentaryzacja naniesień na nieruchomościach przeznaczonych pod pasy dróg.

3. System punktów referencyjnych dla dróg publicznych.

4. Etapowanie prac:

– pozyskiwanie dokumentacji prawnej,

– analiza dokumentów i według potrzeby przygotowanie mapy z projektem podziału,

-projekt wniosku do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej prawo własności nieruchomości

„drogowych”,

– projekt wniosku o wydanie KW.

5. Aktualizacja baz danych systemu informatycznego na przykładzie SGEN – ewidencja nieruchomości zajętych.

Szkolenie poprowadził Pan Ryszard Podladowski – Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik samorządowy, specjalizacja – rynek nieruchomości, wykładowca akademicki, autor strategii zarządzania nieruchomościami dla PAN, PKP SA., projektów rewitalizacji z funduszy UE, ustalenie stanów prawnych nieruchomości, zwroty nieruchomości, hybrydowe modele Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Aktualnie Zastępca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Skip to content