Rola ROPS w procesie planowania i zarządzania strategicznego – szkolenia w Kielcach, Rzeszowie i Łodzi

W ramach cyklu ogólnopolskich szkoleń dla pracowników regionalnych ośrodków polityki społecznej, eksperci Fundacji Polskiej Akademii Nauk przeprowadzili w lipcu szkolenia w Kielcach, Rzeszowie oraz Łodzi.

Pracownicy ROPS zostali przeszkoleni w obszarze: „Rola ROPS w procesie planowania i zarządzania strategicznego oraz kształtowaniu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym”

Celem cyklu szkoleniowego jest przygotowanie pracowników ROPS do pełnienia funkcji doradczych i trenerskich dla ośrodków pomocy społecznej w zakresie:

  • opracowania dokumentów strategicznych w obszarze skutecznej polityki społecznej,
  • przygotowania kadr zdolnych do przeprowadzenia właściwego procesu opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych z zastosowaniem rekomendowanej metodyki,
  • podniesienia umiejętności w realizacji i zarządzaniu SRPS.

Umiejętności nabyte dzięki szkoleniom wpłyną na poprawę jakości planowania i koordynacji działań, a w konsekwencji na podniesie skuteczności dokumentów strategicznych w obszarze polityki społecznej na poziomie lokalnym.

Dziękujemy kierownictwom i pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Łodzi za pomoc w organizacji wydarzeń oraz za aktywny udział w szkoleniach.

Szkolenie dla pracowników ROPS w Kielcach
Szkolenie dla pracowników ROPS w Łodzi

 

Szkolenie dla pracowników ROPS w Łodzi
Szkolenie dla pracowników ROPS w Kielcach
Szkolenie dla pracowników ROPS w Łodzi

Materiały zdjęciowe (źródło): ROPS w Łodzi (rcpslodz.pl), ROPS w Kielcach (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach – Facebook)

Skip to content