Rozeznanie rynku WKZ/1/2018

Szanowni Państwo!

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, nr RPLU.12.04.00-06-0015/17 na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert zamówienia na organizację oraz przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu BHP dla 499 uczestników staży zawodowych w ramach projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych” (250 uczestników w roku 2018 oraz 249 w roku 2019).

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku

Rozeznanie_rynku

Formularz_ofertowy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 25.06.2018r. godz. 16:00.

Skip to content