Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli

Szanowni Państwo,

              Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” w terminie  01.09.2017-31.12.2019r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4. Kształcenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności, jakości i efektywności kształcenia zawodowego, w Technikum Pszczelarskim w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli kształcącym w zawodzie technik pszczelarz. W wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 100 uczniów (45K, 55M).

Projekt skierowany jest do następującej grupy docelowej:

  • -100 uczniów(45K, 55M) kształcących się w Technikum Pszczelarskim
  • -5 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu (5M) kształcących w ww. szkole.

Projekt zakłada realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy:

  • -Doposażenie 1 szkoły – technikum Pszczelarskiego poprzez zakup sprzętu/wyposażenia
  • -Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla 100 uczniów
  • -Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności dla 5 nauczycieli/instruktorów
  • -Staże dla 60 uczniów technikum pszczelarskiego

Skip to content