Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

22 listopada odbyła się 54. Sesja Zgromadzenia Ogólnego Członków Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Podczas spotkania przedstawiono informację o działaniach Oddziału w 2023 roku oraz zaprezentowano plany na 2024 rok.

Prezes Oddziału PAN w Lublinie, prof. Cezary Sławiński, podsumował wspólne działania Oddziału PAN, Instytutu Agrofizyki PAN oraz Fundacji PAN na rzecz upowszechniania nauki. W zgromadzeniu udział wzięli również przedstawiciele władz lubelskich uczelni wyższych, którzy wyrazili wolę zacieśniania współpracy pomiędzy uniwersytetami a instytucjami reprezentującymi Polską Akademię Nauk w Lublinie.

Sesję zgromadzenia uświetniła uroczystość wręczenia nagród dyplomów i wyróżnień w konkursie o Nagrodę Prezesa Oddziału PAN w Lublinie za najlepszą pracę naukową opublikowaną w 2022 roku. Laureaci wygłosili krótkie referaty okolicznościowe. Lista nagrodzonych znajduje się na stronie internetowej pan-ol.lublin.pl.