Spotkanie inaugurujące projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” już 27 października

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w zaplanowanym na 27 października 2023 r. spotkaniu inaugurującym projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji”, mającym na celu integrację środowiska naukowego, szkolnego oraz organizacji pozarządowych.

Ideą spotkania, realizowanego w formie paneli dyskusyjnych, jest dzielenie się wiedzą naukową oraz ekspercką w zakresie otwartości na wielokulturowość, relacji pomiędzy tolerancją a procesami integracji, jak również współpracy w środowisku szkolnym.

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00 w Sali Kinowej (piętro 1) w Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia [PDF].

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację PAN o integracji społecznej dzieci ukraińskich w polskim systemie oświaty oraz 3 panele dyskusyjne, koncentrujące się wokół tematyki wielokulturowości czy edukacji międzykulturowej:

  • panel środowiska naukowego,
  • panel środowiska szkolnego,
  • panel współpracy międzynarodowej i organizacji pozarządowych.

Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in: Beata Stepaniuk-Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, dr Jakub Koper – Zastępca Dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych, Krzysztof Stanowski – Dyrektor Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin. W spotkaniu inaugurującym projekt udział wezmą również pozostali znakomici Goście, w tym badacze z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, a także urzędnicy zajmujący się edukacją, dyrektorzy i kadra pedagogiczna wielu lubelskich szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką międzykulturowości.

Panele dyskusyjne poprowadzi dr hab. Robert Szwed z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy w terminie do 25 października 2023 r. przesłać zgłoszenie chęci udziału na adres e-mail: [email protected]

 

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” został objęty Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Patronat nad Projektem objął Instytut Badań Edukacyjnych.

Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Społeczna odpowiedzialność nauki II” (moduł „Popularyzacja nauki”). Numer umowy: POPUL/SN/0295/2023/01.

Skip to content