SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Szanowni Państwo,

Oferujemy kompleksową organizację szkoleń dofinansowanych w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). W 2016 roku mogą Państwo pozyskać wsparcie z KFS na szkolenie pracowników w trzech priorytetach:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

3) wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art.150 f ust 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (do 30 roku życia).

Pracownicy Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie bezpłatnie pomogą Państwu wypełnić wniosek oraz pozostałe wymagane dokumenty.

W celu skorzystania z dofinansowania na szkolenie pracowników należy:

1. dokonać rozpoznania swoich potrzeb edukacyjnych,

2. nawiązać z nami kontakt w celu ustalenia kosztów szkolenia, terminu, programu i innych aspektów organizacyjnych,

3. przygotować i złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy oraz monitorować jego rozpatrzenie.

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający
z kształcenia wspieranego środkami KFS , a także, czy jest to praca na pełen czy część etatu. Również pracodawca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS.

Szczegółowych informacji udziela zespół doradców pod numerem telefonu 81 745 05 00 lub 81 745 06 00. E-mail kontaktowy: [email protected].

Więcej informacji na temat dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdą Państwo na stroniewww.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2016 lub na stronie właściwego urzędu pracy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Skip to content