40 euro zryczałtowanej rekompensaty oraz odsetki w jednostce sektora finansów publicznych w 2019 roku – praktyka a teoria rozliczeń

Skip to content