Aktualizacje PKD dla przedszkoli i wskaźnika zwiększającego dotację dla szkół. Warsztaty