Aktualna problematyka prawna gospodarowania gruntami rolnymi w ramach zasobów jednostek samorządu terytorialnego – 20.07.2022