Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury – 23.11.2022