Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych