Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych w praktyce