Dotowanie przedszkoli niesamorządowych i szkół publicznych niesamorządowych – warsztaty dla samorządów