Działalność samorządowych instytucji kultury podczas stanu epidemii