Ewidencjonowanie nieruchomości oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu jako podstawa prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi – 01.07.2022