Ewidencjonowanie nieruchomości publicznych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu