Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w świetle wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i najnowszego orzecznictwa – 28.10.2021