Jak przygotować statut i dokumentację w Kasach Zapomogowo-Pożyczkowych, aby być zgodnym z nową ustawą (do 10 kwietnia 2023 r.) – 01.03.2023

Skip to content