Jak zapobiec przedawnieniu zaległości w opłacie „śmieciowej” i w innych podatkach, opłatach lokalnych oraz niepodatkowych należnościach budżetowych