Korzystanie z wizerunku – uwarunkowania prawne – 25.01.2023