Nadzór nad stowarzyszeniami, klubami sportowymi i UKS-ami – 06.12.2022