Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłaty planistycznej