Najnowsze zmiany przepisów prawa w aspekcie funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu