Naliczanie i egzekucja opłaty adiacenckiej z uwzględnieniem szczególnych regulacji związanych ze stanem epidemii oraz zmian w procedurze administracyjnej

Skip to content