Naliczanie i rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli szkół i przedszkoli samorządowych – 05.05.2022