Nowe regulacje ustawowe i orzeczenia z zakresu kultury