Odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stan prawny na rok 2022 – 15.11.2022