Organizacja stałego dyżuru starosty, wójta, burmistrza, prezydenta miasta – 07.12.2022