Podatek od środków transportowych w 2022 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych – 14.01.2022