Podziały nieruchomości na tle najnowszego orzecznictwa