Podziały nieruchomości na tle najnowszego orzecznictwa – 24.09.2021