Postępowanie z dokumentacją w świetle przepisów prawa archiwalnego – 11.03.2022