Praktyczne aspekty gospodarowania mieniem gminy i Skarbu Państwa z uwzględnieniem nowych zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Skip to content