Prawne aspekty i wyzwania w zakresie organizacji przetargów na zbycie nieruchomości publicznych oraz realizacji trybu przetargowego z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość

Skip to content