Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu