Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pogłębiona analiza wniosku