Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia w praktyce organów gospodarujących zasobami nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – 28.04.2022