Prowadzenie postępowań w sprawie zmiany stanu wody na gruncie