Przejmowanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ustalanie odszkodowań w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 29.08.2022

Skip to content