Przygotowanie raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego