Rozliczanie kosztów kształcenia wychowanków przedszkoli między gminami – 21.11.2022