Standaryzowanie zatrudnienia specjalistów w szkole i przedszkolu od 01.09.2022 roku – 07.07.2022