Statut i regulamin organizacyjny w samorządowej instytucji kultury – 17.12.2021