Udostępnianie danych z rejestru PESEL i rejestrów mieszkańców – 21.10.2021

Skip to content