Umowy z twórcami i artystami – aspekty cywilnoprawne (uwarunkowania wynikające z Prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego), ubezpieczeniowe i podatkowe, z uwzględnieniem aspektów wirtualnych (informatycznych) – 15.02.2023