Umowy z twórcami i artystami – aspekty podatkowe, ubezpieczeniowe i cywilnoprawne