Ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz scalania i podziału nieruchomości w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli – 03.03.2023