Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2022 – 08.12.2022

Skip to content