Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z orzeczeniami w roku 2022 – 27.09.2022